Bestuur en raad van toezicht

OuderenGelderland heeft gekozen voor een stichtingsvorm met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Zowel de directeur-bestuurder als de leden van de raad van toezicht zijn allen vrijwilliger en krijgen geen vergoeding voor het werk dat zij verrichten. 

Directeur-bestuurder

Frederik Bennis (vrijwillige functie)

Raad van toezicht

Hanneke Holsappel (algemeen bestuurslid) 

Dirk-Jan van Blijderveen (penningmeester)

Ton Schoonhoven a.i. (algemeen lid)

Voorzitter: vacant

Secretaris: vacant